Puh.veli-klubi (PVK) 2016

Kaisabiljardiin liittyvä keskustelu (säännöt, välineet, kilpailutoiminta yms.)

Valvojat: Johnny Boyh, Tube, Markku Ryytty, buddy, Tommi Lamminaho, rz

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 08:20 31.12.2015

Puh.veli-klubi (PVK) Tarkoittaa puhelinveljien klubia, sillä suurin osa nykyisistä varsinaisistajäsenistä on puhelinyhdistyksen (hpy/elisa) entisiä/nykyisiä työntekijöitä.

Yhteinen pelitoiminta aloitettiin 1980 ja Puh.veli-klubi ry perustettiin 2005

Olemme Helsingin aktiivisin kaisa-ja pyramiidipelaajien harrastajakerho.

Olemme perustaneet 2013 uuden pelisalin Orapihlajatie 37. haagaan. ja sen kokoonpano on 3 kaisapöytää ja 1 pyramidipöytä.

Jäsenmäärä on tällähetkellä (25.1.2014) 27 varsinaista jäsentä ja 4 kannatusjäsentä.

Puh.veli-klubin hallitus 2016

Puheenjohtaja: Jarmo Tainio
Varapuheenjohtaja: Matti Hämäläinen
Varsinaiset jäsenet: Pertti Heikkinen, Janne Helanto
Varajäsen: Pekka Ruotsi
Rahastonhoitaja: Kari Heinonen

Puh.veli-klubin Jäsenet
(Tummenetulla henkilöt, joilla on avainkortti)

Kari Peltola
Sanpsa Miettinen
Ari Mäkinen
Simo Harju
Jarmo Poutanen
Harri Bergman
Jesse Hämäläinen
Jarmo Tainio
Tatu Tainio
Pekka Ruotsi
Matti Hämäläinen
Pertti Heikkinen
Teemu Alanko
Tuomas Muurimäki
Janne Helanto
Jyrki Nikitin
Jori Maninen
Valtteri Meronen
Kari Heinonen
Jouni Ritari
Jouko Kovalainen
Pekka Kaipainen
Petri Pohjola
Tero Päivinen
Lasse Kankare
Oleksiy zhukov

Mauno Nuutinen 2016
Petteri Broman 2016

Kannatusjäsenet

Kari Thomenius
Pedi Langenskiöld 10/2015
Svanne Svanljung 13.4
Allan Grönber
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 13:59 12.07.2016. Yhteensä muokattu 5 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Puh.veli-klubi SÄÄNNÖT

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 08:25 31.12.2015

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on: Puh.veli-klubi ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää taitolajien kuten pridgen, shakin, pöytäkiekon ja golfin sekä tarkkuuslajien kuten biljardin, tikkaurheilun ja jousiammunnan harrastusta Suomessa sekä koota ja yhdistää eri lajien harrastajia yhteiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- Järjestää jäsenilleen harrastusmahdollisuuksia eri lajien harrastamiseen
- tiedottaa jäsenilleen uusista lajeista ja sääntömuutoksista.
- järjestää harjoittelu- ja kilpailutilaisuuksia
- Järjestää jäsenilleen keskustelu- , kerho- ja juhlatilaisuuksia
- järjestää jäsenilleen tutustumistilaisuuksia eri lajien harrastuspaikkoihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
harjoittaa kahvila-/kioskitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus,
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti.
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
3 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet ( 1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1-31.12 välinen aika

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään
neljä viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
2 viikkoa ennen hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä helmi- toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat käytettäväksi taito– ja tarkkuuspelien harrastustoiminnan kehittämiseen tavalla ,joka päätetään yhdistyksen purkamista edeltävässä kokouksessa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 09:21 11.01.2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

PUH.VELI-KLUBIN PELISALIN SÄÄNNÖT

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 08:26 31.12.2015

PUH.VELI-KLUBIN PELISALIN SÄÄNNÖT

1.PVK.n hallituksen myöntämä (avainhenkilön) pelisalin käyttöoikeus edellellyttää, että PVK:n liittymismaksu + kannatus- tai jäsenmaksu + pelisalin vuoratakuu- ja kuukausimaksu on maksettu.

2. Pelisalin käyttöoikeuden lunastanut on velvollinen suorittamaan kuukausimaksun aina kuluvan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Mikäli kuukausimaksun maksu myöhästyy yhdenkin päivän, on käyttöoikeuden omaava velvoitettu maksamaan myöhästymismaksu 10€ Maksujen suorittamisen toistuva myöhästyminen voi johtaa käyttöoikeuden menetykseen ja henkilön pelisalille pääsyyn myös vieraana yleisiin salilla järjestettäviin tilaisuuksiin.

Lisäys .Jos pelaajalla on kk-maksuja suorittamatta, hän joutuu maksamaan viikkokilpailuista
täyden hinnan niin kauan kunnes rästimaksut on maksettu.(avainkortin omaava saa norm 50% alennuksen)

LISÄYS EI OLE VOIMASSA (Vuosikokous 21.4.2016) päätöksellä
MUUTOS SÄÄNTÖÖN: Jos avainkortin haltijalta on kk-maksu maksamatta (2kk). häneltä otetaan kortti pois.
Kortti ja siihen liittyvät edut palautetaan kun henkilö on maksanut rästimaksut +seuraavan kk-maksun


3. Kulkuoikeusavain/kortti on henkilökohtainen. Mikäli avain/kortti katoaa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi PVK:n jäsenelle. Uuden avaimen/kortin lunastuksesta PVK veloittaa 20e.

4.Pelisalin käyttöoikeuden haltijalla on oikeus tuoda 2 vierasta mukanaan pelaamaan. Salin ulkopuolisilta henkilöiltä veloitetaan (1) päivän käynnistä 20e ja vastuu tämän maksun suorittamisesta on vieraan tuoneella salin käyttöoikeuden omaavalla. Hänen kuuluu kirjata oma/ vieraan nimi vieraspäiväkirjaan ja tilittää vieraskassaan maksu saapuessaan salille. Kirjaamatta jääneestä vieraasta,voi seurata käyttöoikeuden evääminen määrajaksi käyntikielto voidaan määrätä koskemaan myös kyseisen henkilön pääsyä vieraana pelisalille. Useiden vieraiden tuominen samanaikaisesti edellyttää etukäteisluvan kysymistä PVK.n hallitukselta.

5. Jos käyttöoikeuden omaava tai vieras vaurioittaa salin kalustoa (pöytää, verkaa, keppejä, palloja, huonekaluja tms.), hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

6.PVK eikä käyttöoikeuden haltija ole vastuussa jäsenten henkilökohtaisesta omaisuudesta ja jokainen käyttöoikeuden omaava on vastuussa omista vieraistaan.

7. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda pelisalin sisätiloihin allergioiden takia.

8. Pelipöytiä ei voi varata etukäteen. Jos kaikki pöydät on varattu toimii salilla ns. apellikello tai (Varaustaulu) jonka myötä pääsee pelaamaan haluamalleen pöydälle 1h kuluessa. Pelaajien on luovutettava kyseinen pelipöytä varauksen tehneelle viimeistään 1 tunnin kuluessa.

9.Mikäli käyttöoikeuden omaava ei noudata salin sopimuksen sääntöjä tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti , voidaan käyttöoikeus jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. PVK:n hallituksella on oikeus estää sääntöjä rikkoneiden henkilöiden pääsy myös salilla järjestettäviin yleisiin tilaisuuksiin.

10. Häiritsevää käyttäytymistä pelisalilla ei sallita ja mikäli häirintää ilmenee jonkun toimesta voivat muut paikallaolijat kehoittaa henkilöä poistumaan paikalta ja tarvittaessa raportoida asiasta PVK:n hallitukselle.

11. PVK. ei vastaa menetyksistä jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. PVK ei vastaa jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen henkilön toiminnasta.

12.Pelisalin sääntöihin kuuluu hyvät ja siistit tavat joita jokaisen klubilla olevan tulee noudattaa:
- Siivoa omat jälkesi ja laita kaikki tyhjät juomapullot ja tölkit niille kuuluville paikoille.
- Pallot ja muut pelivälineet palautetaan pelaamisen jälkeen omille paikoilleen.
- Alkoholijuomia ei saa tuoda salille, ruokia/juomia saa tiloihin tuoda vain PVK. Hallituksen jäseneten luvalla, - - - -Tupakointi salin sisätiloissa on kielletty.
- Huumausaineiden osalta klubilla on totaalikielto eli huumeiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena klubitiloissa ja sen läheisyydessä on kiellettyä.

YLEISTÄ

Pelisalin viimeisen henkilön poistuessa paikalta, tulee tarkastaa, että kaikki valot, kahvinkeitin, uuni ja telkkarit ovat varmasti pois päältä ja ovi sekä klubin oma, että ulko-ovi tulevat varmasti lukkoon.

Pelisali on tarkoitettu ensisijaisesti biljardin pelaamiseen, joten sitä ei saa käyttää asuintilana, eikä kenenkään säilytysvarastona. Eli omia biljardin pelaamiseen riippumattomia henk.koht. tavaroita ei saa säilyttää tiloissa ilman erityislupaa ja kaikki omat pelivälineet tulee säilyttää siististi niille kuuluvilla paikoilla.

- Pelipöytien päällä ei saa istua eikä verkojen päälle saa laittaa mitään sinne kuulumatonta. Eli kaikki keppikotelot, avaimet, kolikot, tupakat, nuuskat, vaatteet, pallotelineet ym. pysyvät poissa pöytien päältä.

Yleinen maalaisjärjenkäyttö: ”Vie mennessä, tuo tullessa ja tee ollessas!”
(esim. WC-paperi loppunut -> hylsy roskiin -> uusi rulla tilalle siivouskaapista yms.)
PIDETÄÄN YHDESSÄ PVK:n PELISALI SIISTINÄ JA VIIHTYISÄNÄ! OLEMME SEN ARVOISIA
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 14:26 22.04.2016. Yhteensä muokattu 7 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

PUH.VELI-KLUBIN MESTARIT

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 08:33 31.12.2015

HPY/ElISA/PVK
Kaisa-biljardi mestaruuden voittaneet 1980........

1980 Jorma Vilpponen
1981 Jorma Vilpponen
1982 Jorma Vilpponen
1983 Mika Vornanen
1984 Jorma Viitamäki
1985 Rauli Kovanen
1986 Mika Vornanen
1987 Timo Tulehmo
1988 Jyrki Nikitin
1989 Timo Tulehmo
1990 Janne Helanto
1991 Jyrki Nikitin
1992 Harri Lilja
1993 Janne Helanto
1994 Tuomas Muurimäki
1995 Janne Helanto
1996 Tuomas Muurimäki
1997 Kari Heinonen
1998 Jarmo Tainio
1999 Tuomas Muurimäki
2000 Kari Heinonen
2001 Kari Heinonen
2002 Sampsa Miettinen
2003 Sampsa Miettinen

Puh.veli-klubi (Perustettiin)
2004 Sampsa Miettinen
2005 Kari Heinonen
2006 Kari Heinonen
2007 Ei löydy dokumenttia
2008 Jesse Hämäläinen
2009 Valtteri Meronen
2010 Valtteri Meronen
2011 Jori Manninen
2012 Jesse Hämäläinen

Puh.veli-klubi (Uusi pelisali)
2013 Jesse Hämäläinen
2014 Lasse Kankare
2015 Jarmo Tainio

Kuukauden pelaajat (Viikkokilp.rg) VUONNA 2015

Tammikuu: TUOMAS MUURIMÄKI. PVK
Helmikuu: JOUNI RITARI. PVK
Maaliskuu: JOUNI RITARI PVK
Huhtikuu: KARI PUUSKA HBK
Toukokuu: PEDI LANGENSKIÖLD RITZ
Kesäkuu: Ei pelattu
Heinäkuu: Ei pelattu
Elokuu: KARI PUUSKA HBK
Syyskuu: HARRI KORKIAKOSKI I-HBS
Lokakuu: KARI PUUSKA HBK ja TUOMAS MUURIMÄKI PVK
Marraskuu: HARRI KORKIAKOSKI I-HBS
Joulukuu: JUKKA HAAPAKOSKI BRODE
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 09:23 11.01.2016. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 08:39 31.12.2015

UUDISTUKSIA JA MUUTOKSIA! Tulee voimaan 1.1.2016

PVK.n VARSINAISET JÄSENET:
Henkilö joka on hyväksytty jäseneksi kk-maksu perusteisesti (v.2013 jälkeen liittyneet).
Ei voi olla enää PVK.n varsinainen jäsen erotessaan/lopettaessaan kk-maksujen maksamisen.

(Koskee vain jäseniä jotka ovat liittyneet Puh.veli-klubiin. vuoden 2013 jälkeen)


UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ: (Varsinaiset ja kannatusjäsenet)
PVK.n Avain-/harjoittelukortti kannatusjäseneksi voi hakea, keskustelemalla asiasta PVK.n hallitukseen kuuluvan jäsenen kanssa. Hakijan nimi ja muut tiedot saatetaan hallituksen muiden jäsenten tietoon, jonka jälkeen PVK.n hallitus tekee päätöksen äänestämällä. (Jos äänet menevät tasan puh.joht ääni ratkaisee)

UUDET JÄSENET.
Avain-/harjoittelukortin haltijat
MAKSUT:
Aloittaessa on maksettava 300€ takuumaksu ja 60€ seuraavan kuukauden kk-maksu.Takuumaksun voi maksaa kahdessa (150€) erässä (sisältää vuotuisen kannatusjäsenmaksun 20€). Takuusummaa ei palauteta. Eroamisilmoituksen PVK.n hallituksen tietoon tuonut henkilö voi jatkaa 5kk ilman kk-maksua ilmoituksesta seuraavaasta kuusta lähtien. (Jos pelaajalla on kk-maksuja maksamatta se lyhentää takuuaikaa velkasumman osuuden verran)

Tämän jälkeen seuraavan kk-maksu (60€/kk) maksetaan viimeistään kuluvan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. PVK.n tilille: FI29 1262 3500 3411 49 Mieluiten maksupalvelun kautta.


PVK.N LIITTYMISMAKSU (Varsinaiseksi jäseneksi)

100€ (Kertamaksu) Yleinen sääntö on että pelaaja on ollut kannatusjäsenenä noin (1) vuoden.
Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös ilman koe-aikaa. PVK.n Jäsenyyttä voi hakea
keskustelemalla asiasta PVK.n hallituksen jäsenen kanssa.
Hakijan nimi ja muut tiedot saatetaan hallituksen muiden jäsenten tietoon, jonka jälkeen hallitus tekee päätöksen äänestämällä. (Jos äänet menevät tasan puh.joht ääni ratkaisee)

VIIKKOKILPAILUMAKSUT:
Osallitumismaksu 12€. 1.1.2016 alkaen
Palkintojen kokonais jakosumman 6€/osallistuva pelaaja. (jos klubin-rg kilp jakos.5€ ja 1€ rg palkintoihin )
Kaksi parasta palkitaan. 1= 70% ja 2=30%
(Avainkortti-jäsenet 50% alennus osallistumismaksusta)

JÄSENTEN (avain/harjoittelukortin haltijat) SEURASSA TULEVAT VIERAAT
20€/henk/vrk. (Jäsen saa tuoda 2 vierasta)

PUH.VELI-KLUBIN JÄSENET ( Varsinaiset- ja kannatusjäsenet.)

VUOTUINEN JÄSENMAKSU: (Varsinaiset jäsenet) 30€ (Avainkortti-jäsenillä vuotuinen jäs.maksu sisältyy kk-maksuun)
VUOTUINEN KANNATUSJÄSENMAKSU: (Kannatus jäsenet) 20€ (Avainkortti-jäsenillä vuotuinen jäs.maksu sisältyy kk-maksuun)

VARSINAISET- JA KANNATUSJÄSENET . (Avain-/harjoittelukortin haltijat)

KANNATUSJÄSENET (kk-maksua maksavat,pvk.n ulkopuoliset)
MAKSU 60/KK. EDUT:
- Vapaa pääsy/pelioikeus 24/7 (Avainkortti)
- Viikokilpailujen osalllistumismaksuista 50% alennus.
- Vuotuinen kannatusjäsenmaksu. 20€/vuosi sisältyy maksuihin

VARSINAISETJÄSENET (kk-maksua maksavat)
MAKSU 60/KK. EDUT:
- Rajaton pelioikeus 24/7 (Avainkortti)
- viikokilpailujen osalllistumismaksuista 50% alennus.
- varsinaisten jäsenien kk- maksuun sisältyy vuos. jäsenmaksu. (30€/vuosi)
- Sbill lisenssi täysimääräisesti. (Lisenssin maksaa PVK kun jäsen on ilmoittautunut henkilökohtaiseen ensimmäiseen Kaisa tai Pyramidi Rg kilpailuun)
- PVK maksaa parhaiten sijoittuneelle jäsenelleen osallistumismaksun takaisin rg-kilpailuissa (Kaisa ja Pyramidi) joihin osallistuu vähintään 3 pvk.n jäsentä ja parhaalla on vähintään 2 voitettua/ottelua/kilp
- PVK (Edustus)pelipaidasta 50% alennus.

AVAIN-/HARJOITTELUKORTIN HALTIJOILLE TIEDOKSI! Jos avainkortin haltija jättää kk-maksun maksamatta tai maksu myöhästyy määräajasta. maksaa henkilö normaali viikkokilpailumaksun, niin kauan kunnes rästimaksut on suoritettu. EI OLE ENÄÄ VOIMASSA (Vuosikokous 21.4.2016) päätös
MUUTOS SÄÄNTÖÖN: Jos avainkortin haltijalta on kk-maksun maksamatta (2kk). häneltä otetaan kortti pois.
Kortti ja siihen liittyvät edut palautetaan kun henkilö on maksanut rästimaksut +seuraavan kk-maksun.


VARSINAISETJÄSENET (Ennen v 2013 liittyneet)
Saa PVK.n lisenssin (Omakustantaisesti)
voi osallistua kerholla järjestettäviin klubi-iltoihin ja
Mestaruus- sekä ystävyysotteluihin.
Viikkokilpailumaksuista ei saa alennuksia.
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 13:43 22.04.2016. Yhteensä muokattu 8 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 17:04 31.12.2015

VUODEN 2016 ENSIMMÄISET KILPAILUT PVK:LLA PYRAMID

Lauantai 2.1.2016 klo 18.00 Pyramidi - kisat (Nevskaja)
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikköinä: Masa ja Valtteri
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 4 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS KAISA PÖYDILLÄ. :D

TERVETULOA!

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 12:18 03.01.2016

Keskiviikko 6.1.2016 klo 17.00 Viikkokilpailut Kaisa
(Aloitamme tuntia aikaisemmin, vapaapäivä. perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Samalla Tammikuun 1/4 puffeli rg1

Kilpailupäällikkö. Jarmo Tainio p. 050 553 4895
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA YLI 12 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS PYRAMIDI PÖYDÄLLÄ. (Pyrimme siihen että vain yksi peli/ilta/pelaaja pyris-pöydällä)
Jos pelaajia yli 12 kpl on kolmannesta kierroksesta loppuunasti yhdestä häviöstä poikki.

TERVETULOA!

Kilpailuun osallistui 15 pelaajaa
Voittaja Jouni Ritari Toinen Olli Muotka

Tammikuu puffeli rg 1/4 (Potti 15€)
Jouni Ritari 1+5=6
Olli Muotka 1+4=5
Kari Thomenius 1+4=5
Mauno Nuutinen 1+3=4
Jouni Rautakoura 1+2=3
Jori Hätinen 1+2=3
Harri Korkiakoski 1+1=2
Pekka Ruotsi 1+1=2
Pauli Rantanen 1+1=2
Valtteri Meronen 1+1=2
Kari Heinonen 1+1=2
Kari Puuska 1+0=1
Matti Hämäläinen 1+0=1
Jarmo Tainio 1+0=1
Kim Laine 1+0=1
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 18:36 08.01.2016. Yhteensä muokattu 3 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 19:58 07.01.2016

PVK:LLA PYRAMIDIA

Perjantaina 8.1.2016 klo 18.00 Pyramidi - kisat (Nevskaja)
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

pelit: paras 3:sta (2 voittoon). kahdesta piikistä ulos.
Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikköinä: Jarmo Tainio p. 050 553 4895
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 4 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS KAISA PÖYDILLÄ. :D

TERVETULOA!

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

KILPAILUJEN VOITTAJIA

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 09:16 11.01.2016

PVK.n Petri Pohjola pelasi itsellee Pyramidi (Nevskaja) SM-Hopeaa. Eilen kotkassa pelatuissa kilpailuissa.
Klubi maksaa osallistumismaksu takaisin parhaalle klubia edustaneelle pelaajalle (3 klubilaista pitää osallistua)
Muualla sataa lunta, niin meille satelee mitalleita!!
ONNEA!!

PVK.n pyramidi perjantaikisaan osallistui 11 pelaajaa
voittaja Jesse Hämäläinen toinen Albert ?
ONNEA!!

PVK.n kaisa parikilpailuun osallistui 6 joukkuetta. pelit kaikki kaikia vastaan 2 kertaa.
Voittaja Kaipainen/Muurimäki PVK. toinen Puuska/Muotka HBK
Saamieni tietojen mukaan 2 kierrosta oli hieman liikaa.Seuraavaksi kerraksi tiedoksi.
ONNEA!!

Jarkka

nysäkeppi
Viestit: 390
Liittynyt: 12:43 13.07.2011

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja nysäkeppi » 12:42 11.01.2016

juuri näin
Pauli Rantanen
Eläkeläinen Hertsikasta
HBK:n Puh.joht. :wink:

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 13:48 12.01.2016

Keskiviikko 13.1.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

UUTTA UUTTA!!
Kokeilemme uutta (Venäjän sarjasta mukaeltua systeemiä) jossa rg parhaiden pelaajien voitoista saa enemmän pisteitä.
Koska meillä puffeli rg.ssä on pienemmät puitteet ja lyhyempi seurantajakso (1kk) KOKEILEMME NIIN ETTÄ PUFFELI RG VOITTAJAA VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
RG 1 Voittaja = Jouni Ritari (Jos Jounin voittaa saa 3p. )
RG 2 kakkonen = Olli Muotka (Jos Ollin voittaa saa 2p. )
Jos toinen tai ei kumpikaan ole paikalla ei lisäpisteitä hänen osaltaan tällä kierroksella jaeta.

Kokemukseni mukaan noin 3 v uusia asioita funtsataan ja otetaan (2020) tämäkin yleiseen käyttöön myös sbil rg kisoissa :shock:

KOKEILU ON JO NYT AIHEUTTTANUT VOIMAKASTA VASTUSTUSTA,[/b] Mutta näissä viikkoskaboissa on helppo kokeilla
uusia asioita ja nähdä niissä ilmenevät ongelmat. Palataan normaaliin sitten Helmikuussa.

Samalla Tammikuun 2/4 puffeli rg2

Kilpailupäällikkö. Jarmo Tainio p. 050 553 4895
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA YLI 12 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS PYRAMIDI PÖYDÄLLÄ. (Pyrimme siihen että vain yksi peli/ilta/pelaaja pyris-pöydällä)
Jos pelaajia yli 12 kpl on kolmannesta kierroksesta loppuunasti yhdestä häviöstä poikki.

TERVETULOA!

Tammikuun puffeli rg 1/4 kärjen tilanne.
Jouni Ritari 1+5=6
Olli Muotka 1+4=5
Kari Thomenius 1+4=5
Mauno Nuutinen 1+3=4

Jarkka

Kimmo The Hillo
Viestit: 163
Liittynyt: 13:58 24.04.2010
Paikkakunta: Laajasalo

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kimmo The Hillo » 09:39 13.01.2016

Toi on aivan loistava uudistus. Tulee peleihin eri lailla puristusta. HYVÄ JARKKA :-)
Kim Laine PVK

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 00:13 14.01.2016

Keskiviikon 13.1.2016 viikkokisaan osallistui 21 pelaajaa
Voittaja Markku Koponen Toinen Joonas Lounamaa

Tammikuu puffeli rg 2/4 tilanne
Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+3+1=9
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8
Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+2+1=7
Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7
Kari Thomenius 1+4=5/+1+1=7
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+3=7
Olli Muotka 1+4=5/+1+0=6
Kari Puuska 1+0=1/+1+1+1+1+1=6
Kim Laine 1+0=1/+1+1+1+1+1=6
Pauli Rantanen 1+1=2/+1+1+1=5
Joonas Lounamaa xxx/+1+1+1+1+1=5
Jarmo Tainio 1+0=1/+1+1+1=4
Valtteri Meronen 1+1=2/+1+1=4
Harri Korkiakoski 1+1=2/+1+0=3
Kari Heinonen 1+1=2/+1+0=3
Panu Pekkala xxx+/1+1+1+0=3
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3
Matti Hämäläinen 1+0=1/+1+0=2
Pedi Lange xxx/+1+1=2
Hannu Laine xxx/+1+1=2
Mika Poikolainen xxx/+1+0=1
Jyrki Nikitin xxx/+1+0=1
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 19:11 18.01.2016. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 00:18 14.01.2016

Perjantaina 15.1.2016 klo 18.00 Kaisa pari-kisat
Parit yhteisen päätöksen mukaan joko arvotut tai sovitut
Jos porukka päättää ettei pelata paripelejä pelaamme normaalit viikkokisat

Osallistumismaks. 12€/pelaaja (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikkö: Jarmo Tainio
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELIPAREJA 6 /12 PELAAJA TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS PYRAMIDI PÖYDÄLLÄ. (Pyrimme siihen että vain yksi peli/ilta/pelaaja pyris-pöydällä)
Jos pelaajia yli 12 kpl on kolmannesta kierroksesta loppuunasti yhdestä häviöstä poikki.

TERVETULOA!

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 16:37 15.01.2016

Lauantai 16.1.2016 klo 18.00 Pyramidi - kisat (Nevskaja)
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikköinä: Valtteri Meronen
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 4 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS KAISA PÖYDILLÄ. :D

TERVETULOA!

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 19:06 18.01.2016

Keskiviikko 20.1.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)


Kokeilemme tässäkuussa uutta (Venäjän sarjasta mukaeltua systeemiä) jossa rg parhaiden pelaajien voitoista saa enemmän pisteitä. Koska meillä puffeli rg.ssä on pienemmät puitteet ja lyhyempi seurantajakso (1kk) KOKEILEMME NIIN ETTÄ PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
RG kärki= Mauno Nuutinen(Jos "Ynen" voittaa saa 3p. )
RG kakkonen = Jouni Ritari (Jos "Joken" voittaa saa 2p. )
Jos toinen tai ei kumpikaan ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta.

Tammikuun puffeli rg 2/4 kärjen tilanne
Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+3+1=9
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8
Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+2+1=7
Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7
Kari Thomenius 1+4=5/+1+1=7
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+3=7

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 19:27 18.01.2016

Pari SM-Kilpailut 16-17.1.2016 Hyvinkää

Puhveli joukueiden sijoitukset

30. Janne Helanto/ Jyrki Nikitin PVK - 1/117

34. Jarmo Tainio / Tatu Tainio PVK/Duck - 1/102

38. Tuomas Muurimäki/ Pekka Kaipainen PVK - 0/75

46. Lasse Kankare/ Jouni Ritari PVK PVK - 0/51

Uuden säännön mukaan Janne ja Jykä (Paras pvk.n joukkue) saa osallistumismaksun takaisin.

Jarkka

Lopputulokset Kaisa Pari SM 16.-17.1.2016 HyvBK Hyvinkää
1. Ville Pasanen / Kimmo Hakala Ritz/HyvBK - 8/530 KULTAA
2. Arto Tuhkanen / Kari Kallio KLK/RKK - 8/561 HOPEAA
3. Jari Mahlio / Ari Saarenpää IBK/KouBK - 6/429 PRONSSIA
4. Petri Makkonen / Sami Hämäläinen HyvBK/CCA - 6/397
5. Toma Auresto/ Miikka Hirvonen HyvBK - 5/374
6. Lassi Rontu/ Marko Lindberg HBS - 5/347
7. Aku Nordblom/ Kim Laaksonen TBK - 4/337
8. Janne Wiss/ Hannu Pekkanen TBK - 4/321
9. Joonas Lounamaa/ Casper Matikainen EBK EBK - 4/319
10. Marko Rautiainen Play/ Marko Makkonen CCA Play/CCA - 4/305
11. Kari Puuska/ Olli Muotka HBK - 4/303
12. Pasi Kulmala HyvBK/ Jyri Rautiainen Red Ball HyvBK/RB - 3/274
13. Roope Ruokonen / Teemu Yrjölä Biklu/BK - 3/250
14. Juha Karjalainen/ Niko Karjalainen KLK - 3/234
15. Tuomas Komi/ Jesse Särkisilta EBK EBK - 3/219
16. Keni Chung/ Samu Järvinen BK - 3/210
17. Kimmo Kaikkonen/ Matti Ovaska HyvBK - 3/204
18. Jussi Holopainen / Aleksi Knuuti SeBK/HBK - 3/203
19. Hannu Väyrynen/ Mikko Oinonen KLK - 2/207
20. Tomi Seppelin/ Kari Paloheimo HBK - 2/206
21. Jari Suomalainen / Kim Auvinen PPK/Kaka - 2/204
22. Jouni Kelokaski/ Jukka Kontio EBK - 2/174
23. Carl-Johan Forsblom/ Pauli Rantanen HBK - 2/165
24. Petja Juslin/ Markus Karvonen HyvBK - 2/142
25. Antti Valkama/ Turkka Salmela HBS - 2/141
26. Jukka Rusi/ Petri Asikainen KK-79 - 2/127
27. Pasi Mettälä / Janne Vulli KK-79/TBK - 1/169
28. Kari Jääskeläinen / Juuso Lakka MSC/RB - 1/146
29. Jari Timonen/ Janne Kähkönen RB - 1/118
30. Jarmo Pylkkänen / Joonas Elkharam MBK/MSC - 1/117
30. Janne Helanto/ Jyrki Nikitin PVK - 1/117
32. Markku Ijäs/ Simo Hämäläinen HyvBK - 1/108
33. Tuomo Venho / Arto Auvinen 7pool/BBC - 1/103
34. Jarmo Tainio / Tatu Tainio PVK/Duck - 1/102
35. Timo Tavi/ Sami Rokkanen SaiBi - 0/108
36. Eerik Stenman/ Mika Määttä TAK - 0/97
37. Ville Rinkinen/ Mici Saaristo TBK - 0/84
38. Tuomas Muurimäki/ Pekka Kaipainen PVK - 0/75
38. Juha Niemelä / Markus Kihlman KouBK/RB - 0/75
40. Laura Majuri / Hannu Laine KouBK/RB - 0/72
41. Pekka Verho/ Panu Pekkala EBK - 0/69
42. Jarno Päivinen/ Juha Laitila HyvBK - 0/65
43. Tero Kiviaho/ Ari Huusko Koka - 0/62
44. Lasse Pylkkänen/ Jussi Iivonen MSC - 0/60
45. Tuomo Träff/ Mona Westman EBK - 0/58
46. Ville Pihlastie/ Petteri Broman I-HBS I-HBS - 0/51
46. Lasse Kankare/ Jouni Ritari PVK PVK - 0/51
48. Ilkka Korhonen/ Ari Perä-Rouhu TKS - 0/41
49. Miika Riekkinen/ Kari Pollari HyvBK HyvBK - 0/40
50. Juho Haverinen/ Timo Karhunen HyvBK HyvBK - 0/27
51. Tero Saira/ Ville Laitinen HyvBK HyvBK - 0/23
52. Joonas Vartia/ Petri Uusitalo HyvBK - 0/0

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 00:58 21.01.2016

Keskiviikon 21.1 kisaan osallistui 23 pelaajaa
Voittaja Jari Suomalainen toinen Jouni Rautakoura

Tammikuun puffeli rg 3/4 tilanne (potissa 57€. jako 3:lle 50%/30%/20%)
Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+2+1=7/+1+1+1+1+1+3=15
Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+3+1=9/1+1+1+1+1=14
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8/+1+1+1=11
Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7/1+1+1=10
Kari Thomenius 1+4=5/+1+1=7/+1+2=10
Kari Puuska 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+2=9
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+3=7/+1+1=9
Olli Muotka 1+4=5/+1+0=6/+1+1=8
Kim Laine 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+0=7
Jarmo Tainio 1+0=1/+1+1+1=4/1+1+1=7
Harri Korkiakoski 1+1=2/+1+0=3/+1+1+1+1=7
Pedi Lange xxx/+1+1=2/+1+1+1+1=6
Pauli Rantanen 1+1=2/+1+1+1=5/+1+0=6
Jari Suomalainen xxx+xxx+1+1+1+1+1+1=6
Joonas Lounamaa xxx/+1+1+1+1+1=5
Matti Hämäläinen 1+0=1/+1+0=2/+1+1=4
Valtteri Meronen 1+1=2/+1+1=4+xxx=4
Jussi Holopainen xxx+xxx+1+1+2=4
Mika Poikolainen xxx/+1+0=1/+1+1=3
Kari Heinonen 1+1=2/+1+0=3+xxx=3
Panu Pekkala xxx+/1+1+1+0=3+xxx=3
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3+xxx=3
Ville Pihlastie xxx+xxx+1+1+1=3
Heimo Hämäläinen xxx+xxx+1+1=2
Hannu Laine xxx/+1+1=2+xxxx=2
Jyrki Nikitin xxx/+1+0=1+xxx=1
Petteri Broman xxx+xxx+1+0=1
Svanne xxx+xxx+1+0=1
Tatu Tainio xxx+xxx+1+0=1
Petri Mikkonen xxx+xxx+1+0=1


VERTAILUN VUOKSI TÄSSÄ ALHAALLA "NORMAALILLA TAVALLA"" LASKETTU TAULUKKO.
6pelaajan kärki on sama vain pisteet on suuremmat.

Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+1+1=6/+1+1+1+1+1+1=13
Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+1+1=7/1+1+1+1+1=12
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8/+1+1+1=11
Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7/1+1+1=10
Kari Thomenius 1+4=5/+1+1=7/+1+1=9
Kari Puuska 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+1=8
Olli Muotka 1+4=5/+1+0=6/+1+1=8
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+1=5/+1+1=7
Kim Laine 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+0=7
Jarmo Tainio 1+0=1/+1+1+1=4/1+1+1=7
Harri Korkiakoski 1+1=2/+1+0=3/+1+1+1+1=7
Pedi Lange xxx/+1+1=2/+1+1+1+1=6
Pauli Rantanen 1+1=2/+1+1+1=5/+1+0=6
Jari Suomalainen xxx+xxx+1+1+1+1+1+1=6
Joonas Lounamaa xxx/+1+1+1+1+1=5
Matti Hämäläinen 1+0=1/+1+0=2/+1+1=4
Valtteri Meronen 1+1=2/+1+1=4+xxx=4
Jussi Holopainen xxx+xxx+1+1+2=4
Mika Poikolainen xxx/+1+0=1/+1+1=3
Kari Heinonen 1+1=2/+1+0=3+xxx=3
Panu Pekkala xxx+/1+1+1+0=3+xxx=3
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3+xxx=3
Ville Pihlastie xxx+xxx+1+1+1=3
Heimo Hämäläinen xxx+xxx+1+1=2
Hannu Laine xxx/+1+1=2+xxxx=2
Jyrki Nikitin xxx/+1+0=1+xxx=1
Petteri Broman xxx+xxx+1+0=1
Svanne xxx+xxx+1+0=1
Tatu Tainio xxx+xxx+1+0=1
Petri Mikkonen xxx+xxx+1+0=1
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 00:00 26.01.2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 10:17 25.01.2016

Keskiviikko 27.1.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista, josta 1€ kk-kassaan ja 5€/pel. palkintoihin)


Kokeilu jatkuu (Venäjän sarjasta mukaeltua systeemiä) jossa rg parhaiden pelaajien voitoista saa enemmän pisteitä. Koska meillä puffeli rg.ssä on pienemmät puitteet ja lyhyempi seurantajakso (1kk) KOKEILEMME NIIN ETTÄ PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
RG kärki= Jouni Rautakoura (Jos "Jounin" voittaa saa 3p. )
RG kakkonen = Mauno Nuutinen(Jos "Ynen" voittaa saa 2p. )
Jos toinen tai ei kumpikaan ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta.

Laskujeni mukaan hyvällä pelaamisella ja arvontatuurin sattuessa kohdalleen ja niin että molemmat "kärjet" ovat paikalla on mahdollista kerätä jopa 11-12 pistettä, tästä tammikuun puffeli -rg viimeisestä osakilpailuista ,joten Tammikuun palkintosijat voi saavuttaa melkein jokainen sarjaan osallistuja.
Ensikuussa sitten kilpailijoiden enemmistön päätöksellä (Tuntuu oudolta sanalta,tuo edellä mainittu, missä mä oon ton kuullu? :roll: ) katsotaan jatketaanko kokeilua.
Edellisessä osiossa laskettu vanhalla tavalla rg pisteet. päätöksen tueksi.
Jarkka

Tammikuun puffeli rg 3/4 kärjen tilanne. (Potissa 57€ rg-jako 3:lle 50%/30%/20%)
Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+2+1=7/+1+1+1+1+1+3=15
Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+3+1=9/1+1+1+1+1=14
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8/+1+1+1=11
Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7/1+1+1=10
Kari Thomenius 1+4=5/+1+1=7/+1+2=10
Kari Puuska 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+2=9
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+3=7/+1+1=9
Olli Muotka 1+4=5/+1+0=6/+1+1=8

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 00:00 28.01.2016

Viikkokisaan osallistui 18 pelaajaa¨
Voittaja Markku Koponen toinen Jouni Ritari

Tammikuun puffeli rg lopputilanne (Potti 80€)
Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7/1+1+1=10/+1 +1x5+3=19 (40€)
Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+2+1=7/+1+1+1+1+1+3=15/+1+1+1=18 (24€)
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8/+1+1+1=11 /+1+4x1=17 (16€)

Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+3+1=9/1+1+1+1+1=14 /+1+1=16
Kari Puuska 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+2=9 /+1+1+1=12
Harri Korkiakoski 1+1=2/+1+0=3/+1+1+1+1=7 /+1+1+1+1+1+1=12
Olli Muotka 1+4=5/+1+0=6/+1+1=8 /1+1+2=12
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+3=7/+1+1=9/+1+0=10
Jarmo Tainio 1+0=1/+1+1+1=4/1+1+1=7 /+1+1=9
Pedi Lange xxx/+1+1=2/+1+1+1+1=6 /+1+1+1=9
Kim Laine 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+0=7 +xxx=7
Pauli Rantanen 1+1=2/+1+1+1=5/+1+0=6/+1+0=7
Jari Suomalainen xxx+xxx+1+1+1+1+1+1=6 +xxx=6
Joonas Lounamaa xxx/+1+1+1+1+1=5 +xxx+xxx=5
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3+xxx=3 /+1+1=5
Matti Hämäläinen 1+0=1/+1+0=2/+1+1=4
Valtteri Meronen 1+1=2/+1+1=4+xxx=4 +xxx=4
Jussi Holopainen xxx+xxx+1+1+2=4 +xxx=4
Pekka Kaipainen xxx+xxx+xxx+1+1+2=4
Petri Mikkonen xxx+xxx+1+0=1/+1+1=3
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3+xxx=3
Mika Poikolainen xxx/+1+0=1/+1+1=3 +xxx=3
Kari Heinonen 1+1=2/+1+0=3+xxx=3 +xxx=3
Panu Pekkala xxx+/1+1+1+0=3+xxx=3
Ville Pihlastie xxx+xxx+1+1+1=3 +xx=3
Lasse Kankare xxx+xxx+xxx+1+1+1=3
Heimo Hämäläinen xxx+xxx+1+1=2 +xxx=2
Hannu Laine xxx/+1+1=2+xxxx=2 +´xxx=2
Jyrki Nikitin xxx/+1+0=1+xxx=1 +xx=1
Petteri Broman xxx+xxx+1+0=1 +xx=1
Svanne xxx+xxx+1+0=1 +xxx=1
Tatu Tainio xxx+xxx+1+0=1+xxx=1
Esa Tahvanainen xxx+xxx+xxx+1+0=1
C-J Fosblom xxx+xxx+xxx+1+0=1

Äänestyksessä uutta systeemiä kannatti 10 vastusti 5 ja 3 ei keritty kysyä ennenkuin lähtivät.
UUDELLA TAVALLA JATKETAAN HELMIKUUSSA tästä tilanteesta.

Tässä vertailun vuoksi EPÄVIRALLINEN tilanne "Vanhalla tavalla"
Joken ja Jounin sijoitukset olisi menneet toisin päin ja 20% (16€) jakajia olisi ollut kaksi


Markku Koponen xxx/+1+1+1+1+1+1+1=7/1+1+1=10/+1 +1x6=18
Jouni Ritari 1+5=6/+1+1=8/+1+1+1=11 /+1+4x1=17
Jouni Rautakoura 1+2=3/+1+1+1=6/+1+1+1+1+1+1=11/+1+1+1=14
Mauno Nuutinen 1+3=4/+1+1+1=7/1+1+1+1+1=12 /+1+1=14
Harri Korkiakoski 1+1=2/+1+0=3/+1+1+1+1=7 /+1+1+1+1+1+1=12
Kari Puuska 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+1=8 /+1+1+1=11
Olli Muotka 1+4=5/+1+0=6/+1+1=8 /1+1+1=11
Jarmo Tainio 1+0=1/+1+1+1=4/1+1+1=7 /+1+1=9
Pedi Lange xxx/+1+1=2/+1+1+1+1=6 /+1+1+1=9
Pekka Ruotsi 1+1=2/+1+1+1=5/+1+1=7/+1+0=8
Kim Laine 1+0=1/+1+1+1+1+1=6/+1+0=7 +xxx=7
Pauli Rantanen 1+1=2/+1+1+1=5/+1+0=6/+1+0=7
Jari Suomalainen xxx+xxx+1+1+1+1+1+1=6 +xxx=6
Joonas Lounamaa xxx/+1+1+1+1+1=5 +xxx+xxx=5
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3+xxx=3 /+1+1=5
Matti Hämäläinen 1+0=1/+1+0=2/+1+1=4
Valtteri Meronen 1+1=2/+1+1=4+xxx=4 +xxx=4
Pekka Kaipainen xxx+xxx+xxx+1+1+2=4
Jussi Holopainen xxx+xxx+1+1+1=3 +xxx=3
Petri Mikkonen xxx+xxx+1+0=1/+1+1=3
Jori Hätinen 1+2=3/xxx=3+xxx=3
Mika Poikolainen xxx/+1+0=1/+1+1=3 +xxx=3
Kari Heinonen 1+1=2/+1+0=3+xxx=3 +xxx=3
Panu Pekkala xxx+/1+1+1+0=3+xxx=3
Ville Pihlastie xxx+xxx+1+1+1=3 +xx=3
Lasse Kankare xxx+xxx+xxx+1+1+1=3
Heimo Hämäläinen xxx+xxx+1+1=2 +xxx=2
Hannu Laine xxx/+1+1=2+xxxx=2 +´xxx=2
Jyrki Nikitin xxx/+1+0=1+xxx=1 +xx=1
Petteri Broman xxx+xxx+1+0=1 +xx=1
Svanne xxx+xxx+1+0=1 +xxx=1
Tatu Tainio xxx+xxx+1+0=1+xxx=1
Esa Tahvanainen xxx+xxx+xxx+1+0=1
C-J Fosblom xxx+xxx+xxx+1+0=1

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 15:19 28.01.2016

PVK:LLA PYRAMIDIA

Perjantaina 29.1.2016 klo 18.00 Pyramidi
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

pelit: sovitaan paikanpäällä.
Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikkö: Valtteri Meronen
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 4 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS KAISA PÖYDILLÄ. :D

TERVETULOA
TULOKSET
sallistui 11 pelaajaa
Voittaja ? toinen ? (En ole saanut tietoa)


LAUANTAINA 30.1 RAHASÄKKI-KISA KAISA KLO 12.00


Kilpailupäällikkö: Jarmo tainio
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pelin säänöt: sbil/keskustelup/kaisa / rahasäkkikilpailu.

TERVETULOA![/b]

TULOKSET

Kilpailuun osallistui 9 pelaajaa.
Voittaja: Juha Mällinen toinen Joonas Lounamaa
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 12:12 31.01.2016. Yhteensä muokattu 4 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 15:19 28.01.2016

Keskiviikko 3.2.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Tammikuun 2016 pelaaja: MARKKU KOPONEN

Helmikuun Puffeli rg 1/4

Kokeilu jatkuu. PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
(Tammikuu) RG kärki= Markku Koponen (Jos "Maken" voittaa saa 3p. )
(Tammikuu)RG kakkonen = Jouni Rautakoura (Jos "Jounin" voittaa saa 2p. )
Jos toinen tai ei kumpikaan ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 12:08 31.01.2016. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 15:20 28.01.2016

Puh,veli-klubi palkitsee parhaiten sijoittuneen pelaajansa rg kilpailuissa palauttamalla hänelle osallistumismaksun.
Ehtona on että 3 klubin-lisenssi pelaajaa osallistuu kilpailuun.
PVK.n paras oli JYRKI NIKITIN.
ONNEA!

J. Wessman muistokisa 2016 TULOSPALVELU
Lopputulokset:

1 Pasanen Ville Ritz - 9/540
2 Ahola Jarno EBK - 7/491
3 Koponen Markku HSK - 6/402
4 Rokkanen Sami SaiBi - 5/374
5 Seppelin Tom HBK - 5/351
6 Kiviaho Tero KoKa - 4/325
7 Nuutinen Mauno HBK - 4/324
8 Lounamaa Joonas EBK - 4/318
9 Nertamo Tomi Shamrock - 4/285
10 Ijäs Markku HyvBK - 3/279
11 Mettälä Pasi KK-79 - 3/252
12 Wiss Janne TBK - 3/248
13 Thoménius Kari HBK - 3/247
14 Korkiakoski Harri I-HBS - 3/242
14 Tondi Juha IBK - 3/242
16 Rask Roope MLS - 3/237
17 Puuska Kari HBK - 3/232
18 Mäkinen Santeri I-HBS - 2/204
19 Laitila Juha HyvBK - 2/197
20 Nikitin Jyrki PVK - 1/165
21 Rautiainen Jyri RB - 1/160
22 Ruotsi Pekka PVK - 1/146
23 Haapakoski Jukka Brode - 1/140
24 Rantanen Pauli HBK - 1/136
25 Helanto Janne PVK - 1/131
26 Larinen Simo EBK - 1/130
26 Pihlastie Kalle-Petteri I-HBS - 1/130
28 Pihlastie Ville I-HBS - 1/128
29 Puustinen Vesa EBK - 1/127
30 Kontio Jukka EBK - 1/111
31 Asikainen Petri KK-79 - 1/105
32 Komi Tuomas EBK - 1/103
33 Alander Ahto HSK - 1/93
34 Kalliomäki Pentti EBK - 1/85
35 Mikkonen Petri HBK - 1/78
36 Verho Pekka EBK - 0/102
37 Ahokas Jussi SaiBi - 0/97
38 Pekkala Panu EBK - 0/85
39 Tainio Tatu DuckPool - 0/84
40 Poikolainen Mika I-HBS - 0/81
41 Tainio Jarmo PVK - 0/76
42 Suomalainen Jari PPK - 0/68
43 Muotka Olli HBK - 0/54
44 Broman Petteri I-HBS - 0/48
45 Heinonen Kari PVK - 0/37
46 Mäkinen Ilkka I-HBS - 0/36
47 Westman Mona EBK - 0/28

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 00:15 04.02.2016

Keskiviikon kisaan osallistui 23 pel.
Voittaja Joonas Lounamaa toinen Juha Mällinen

Helmikuun puffeli 1/4 tilanne (Potissa 23€)

Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8
Juha Mällinen 1+4x1=5
Markku Koponen 1+ 4x1=5
Jussi Holopainen 1+4x1=5
Pekka Ruotsi 1+1+2=4
Tatu Tainio 1+3x1=4
Kim Laine 1+3x1=4
C-J Forsblom 1+2+1=4
Jouni Ritari 1+2x1=3
Harri Korkiakoski 1+2x1=3
Kari Thomenius 1+2x1=3
Kari Puuska 1+1=2
Tuomas Muurimäki 1+1=2
Pedi Lange 1+1=2
Pauli Rantanen 1+1=2
Esa Tahvanainen 1+1=2
Jukkis Hjelt 1+0=1
Ari Myllylä 1+0=1
Jarmo Tainio 1+0=1
Jouni Rautakoura 1+0=1
Jori Hätinen 1+0=1
Tero Päivinen 1+0=1
Pekka Nyman 1+0=1
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 09:07 04.02.2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 08:58 04.02.2016

Perjantaina 5.2.2016 klo 18.00

Kilpailun nimi: Roihikan Kaisa
(Roihikassa ei hengailla vaan vedetään)

YHDEN LYÖNTIPALLON KAISA (Molemmilla pelaajilla sama lyöntipallo)

Säännöt: Normaali säännöillä kaisaa.
peliaka: 40 min + 5 rankkaria
Poikkeukset:
1. Vain yksi "kivi". molemmat pelaajat pelaavat samalla lyöntipallolla.
2. Toinen valkoinen " spotataan" (ns. neljännelle pisteelle) eli punaisen taakse
aloituspäähän pallonverran vallista.
3. Valkoiseen saa lopettaa pelin ilman " nakkeja".
4. Yksi valliosuma pallokosketuksen jäkeen. (paitsi pussituksessa)
Osuma/vallikostetus Virheen jälkeen. Vastustaja voi valita
A: käsipallon (viivan takaa)
B:jatkaako siitä mihin "kivi" jäi
C: Antaako vastustajan jatkaa.
Jos kaikki pallot ovat viivan sisäpuolella aloituspää muuttuu (Lisätty sääntö)

Osallistumismaksu. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

Pelit: kahdesta häviöstä pois. Jos pelaajia yli 12. Kolmannesta kierroksesta eteenpäin suora cup.
Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikköinä: Jarmo Tainio p. 050 553 4895
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 12 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS PYRAMIDI PÖYDÄLLÄ.

TERVETULOA!

Kilpailuun osallistui 14 pelaajaa
Voittaja Joonas Lounamaa toinen Panu Pekkala
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 00:03 06.02.2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 17:30 05.02.2016

PVK:LLA PYRAMIDIA

Lauantaina 6.2.2016 klo 17.00 Pyramidi - kisat (Moskovskaja)
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

pelit: paras 3:sta (2 voittoon). kahdesta piikistä ulos.
Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikkö: Valtteri Meronen
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 4 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS KAISA PÖYDILLÄ. :D

TERVETULOA
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 16:43 08.02.2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 16:40 08.02.2016

Keskiviikko 10.2.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Helmikuun Puffeli rg 2/4


Kokeilu jatkuu. PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
(Helmikuu) RG kärki= Joonas Lounamaa (Jos "joonaksen" voittaa saa 3p. )
(Helmikuu)RG kakkonen = Juha Mällinen (Jos "Juhan" voittaa saa 2p. )
Jos toinen tai ei kumpikaan ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta

Helmikuun puffeli 1/4 kärjen tilanne (Potissa 23€)

Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8
Juha Mällinen 1+4x1=5
Markku Koponen 1+ 4x1=5
Jussi Holopainen 1+4x1=5
Pekka Ruotsi 1+1+2=4
Tatu Tainio 1+3x1=4
Kim Laine 1+3x1=4
C-J Forsblom 1+2+1=4

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 23:06 10.02.2016

Keskiviikon viikkokisaan osallistui 23 pel
Voittaja Mauno Nuutinen toinen Pedi Langenskiöld

Helmikuun puffeli rg 2/4 tilanne

(Huom! Muutamat pisteet oli väärin. Johtuen uudesta tavasta ´merkinnässä (esim 4x1) korjattu)

Markku Koponen 1+ 4x1=5 +1+5x1=11
Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8+XXX=8 
Mauno Nuutinen xxx+1+6x1=7
Pedi Lange 1+1=2 +1+4x1=7
Harri Korkiakoski 1+2x1=3 +1+2x1=7
Kim Laine 1+3x1=4 +1+2=7
Jarmo Tainio 1+0=1 +1+3x1=5
Kari Puuska 1+1=2 +1+2x1=5
Jukkis Hjelt 1+0=1 +1+3x1=5
Juha Mällinen 1+4x1=5+xxx=5
Jussi Holopainen 1+4x1=5 +xxx=5
Pekka Ruotsi 1+1+2=4 +1+0=5
Pauli Rantanen 1+1=2 +1+1=4
Tatu Tainio 1+3x1=4 +xxx=4
C-J Forsblom 1+2+1=4+xxx=4
Jouni Ritari 1+2x1=3 +1+0=4
Tero Päivinen 1+0=1 +1+2x1=4
Kari Thomenius 1+2x1=3 +xxx=3
Petri Pohjola xxx+1+2x1=3
Heimo Hämäläinen xxx+1+2x1=3
Tuomas Muurimäki 1+1=2 +xxx=2
Jouni Rautakoura 1+0=1 +1+0=2
Ville Pihlastie xxx+1+1=2
Nikke Hyvärinen xxx+1+1=2
Esa Tahvanainen 1+1=2 +xxx=2
Lasse Kankare xxx+1+1=2
Matti Hämäläinen xxx+1+1=2
Ari Myllylä 1+0=1 +1+0=2
Jyrki Nikitin xxx+1+1=2
Simo Aittoniemi xxx+1+0=1
Jori Hätinen 1+0=1 +xxx=1
Pekka Nyman 1+0=1+xxx=1
Petri Mikkonen xxx+1+0=1
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 16:56 14.02.2016. Yhteensä muokattu 5 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 16:41 14.02.2016

Keskiviikko 17.2.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Helmikuun Puffeli rg 3/4

Kokeilu jatkuu. PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
(Helmikuu) RG kärki= Markku Koponen (Jos "Maken" voittaa saa 3p. )
(Helmikuu)RG kakkonen on Joonas Lounamaa (Jos Joonaksen voittaa saa 2p)

Jos joku tai ei ketään yllämainituista ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta

Helmikuun puffeli 2/4 kärjen tilanne (Potissa 46€)

(Huom! Muutamat pisteet oli väärin. Johtuen uudesta tavasta ´merkinnässä (esim 4x1) korjattu)
Markku Koponen 1+ 4x1=5 +1+5x1=11
Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8+XXX=8
Mauno Nuutinen xxx+1+6x1=7
Pedi Langenskiöld 1+1=2 +1+4x1=7
Harri Korkiakoski 1+2x1=3 +1+2x1=7
Kim Laine 1+3x1=4 +1+2=7

PVK
Viestit: 111
Liittynyt: 11:24 21.10.2013

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja PVK » 23:10 17.02.2016

Viikkokilpailut keskiviikko osallistui 19 pel
Voittaja Kari Puuska toinen Markku Koponen

Helmikuun puffeli rg 3/4 tilanne
Markku Koponen 1+ 4x1=5 +1+5x1=11+1+5x1=17
Kari Puuska 1+1=2 +1+2x1=5+1+4x1+3=13
Pedi Lange 1+1=2 +1+4x1=7+1+4x1=12
Harri Korkiakoski 1+2x1=3 +1+2x1=7+1+3x1=11
Mauno Nuutinen xxx+1+6x1=7+1+2x1=10
Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8+XXX=8 +xxx=8
Kim Laine 1+3x1=4 +1+2=7+1+0=8
Tero Päivinen 1+0=1 +1+2x1=4+1+2x1=7
Tatu Tainio 1+3x1=4 +xxx=4+1+2x1=7
Petri Pohjola xxx+1+2x1=3+1+3x1=7
Jarmo Tainio 1+0=1 +1+3x1=5+1+1=7
Jukkis Hjelt 1+0=1 +1+3x1=5+1+1=7
Jussi Holopainen 1+4x1=5 +xxx=5+1+0=6
Pekka Ruotsi 1+1+2=4 +1+0=5
Pauli Rantanen 1+1=2 +1+1=4+1+0=5
Juha Mällinen 1+4x1=5+xxx=5+xxx=5
C-J Forsblom 1+2+1=4+xxx=4+xxx=4
Jouni Ritari 1+2x1=3 +1+0=4+xxx=4
Matti Hämäläinen xxx+1+1=2+1+1=4
Kari Thomenius 1+2x1=3 +xxx=3+xxx=3
Jouni Rautakoura 1+0=1 +1+0=2+1+0=3
Heimo Hämäläinen xxx+1+2x1=3
Tuomas Muurimäki 1+1=2 +xxx=2+xxx=2
Ville Pihlastie xxx+1+1=2+xxx=2
Nikke Hyvärinen xxx+1+1=2+xxx=2
Esa Tahvanainen 1+1=2 +xxx=2+xxx=2
Lasse Kankare xxx+1+1=2+xxx=2
Ari Myllylä 1+0=1 +1+0=2+xxx=2
Jyrki Nikitin xxx+1+1=2+xxx=2
Simo Aittoniemi xxx+1+0=1+1+0=2
Petri Mikkonen xxx+1+0=1+1+0=2
Jesse Hämäläinen xxx+xxx+1+1=2
Petri Pohjola xxx+xxx0+1+2x1=3
Jori Hätinen 1+0=1 +xxx=1+xxx=1
Pekka Nyman 1+0=1+xxx=1+xxx=1
Valtteri Meronen xxx+xxx+1+0=1

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 10:10 18.02.2016

Perjantaina19.2.2016 klo 18.00 Pyramidi - kisat (Moskovskaja)
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 12€ (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikköinä: Valtteri Meronen
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELAAJIA 4 TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS KAISA PÖYDILLÄ. :D

TERVETULOA!

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 17:02 21.02.2016

Keskiviikko 24.2.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Helmikuun Puffeli rg 4/4 VIIMEINEN HELMIKUUSSA.

MAALISKUUN EKALLA VIIKOLLA PELATAAN VIIKONKILPAILUT, JOTEN MAALISKUUSSA ON VAIN 3 OSAKILPAILUA JA ALKAA MAALISKUUN 2 VIIKOLLA.

Kokeilu jatkuu. PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
(Helmikuu) RG kärki= Markku Koponen (Jos "Maken" voittaa saa 3p. )
(Helmikuu)RG kakkonen on Kari Puuska (Jos ´"Kaapon" voittaa saa 2p)

Jos joku tai ei ketään yllämainituista ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta

Helmikuun puffeli 3/4 kärjen tilanne (Potissa 68€)

Markku Koponen 1+ 4x1=5 +1+5x1=11+1+5x1=17
Kari Puuska 1+1=2 +1+2x1=5+1+4x1+3=13
Pedi Lange 1+1=2 +1+4x1=7+1+4x1=12
Harri Korkiakoski 1+2x1=3 +1+2x1=7+1+3x1=11
Mauno Nuutinen xxx+1+6x1=7+1+2x1=10
Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8+XXX=8 +xxx=8
Kim Laine 1+3x1=4 +1+2=7+1+0=8

TERVETULOA!

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 23:22 24.02.2016

Keskiviikon 24.2.2016 osallistui 21. Helmikuussa puffeli rg osallistui 41 eri pelaajaa.

Voittaja Jesse Hämäläinen toinen Markku Koponen

Helmikuun puffeli 4/4 Loppullinen tilanne (Jakopotti pyöristetty 100€)
Markku Koponen 1+ 4x1=5 +1+5x1=11+1+5x1=17+1+5x1=23=50€
Pedi Lange 1+1=2 +1+4x1=7+1+4x1=12+1+2x1=15 = 30€ (Myös pediltä puuttui piste. korjattu)
Kari Puuska 1+1=2 +1+2x1=5+1+4x1+3=13+xxx=13= 10€
Mauno Nuutinen xxx+1+6x1=7+1+2x1=10+1+2x1=13 =10€
Harri Korkiakoski 1+2x1=3 +1+2x1=6+1+3x1=10+1+1=12 (Virhe Harpan pisteissä. Hän itse ilm. Kiitos rehellisyydestä)
Kim Laine 1+3x1=4 +1+2=7+1+0=8+1+1=10
Jesse Hämäläinen xxx+xxx+1+1=2+1+4x1+3=10 (Jessen pist myös virhe. korjattu/sijoitus)
Joonas Lounamaa 1+4x1+3=8+XXX=8 +xxx=8+1+0=9
Jukkis Hjelt 1+0=1 +1+3x1=5+1+1=7+1+2x1=9
Tero Päivinen 1+0=1 +1+2x1=4+1+2x1=7+1+1=9
Juha Mällinen 1+4x1=5+xxx=5+xxx=5+1+3x1=9
Jarmo Tainio 1+0=1 +1+3x1=5+1+1=7+1+0=8
Tatu Tainio 1+3x1=4 +xxx=4+1+2x1=7+xxx=7
Petri Pohjola xxx+1+2x1=3+1+3x1=7+xxx=7
Pauli Rantanen 1+1=2 +1+1=4+1+0=5+1+2x1=7
Jouni Ritari 1+2x1=3 +1+0=4+xxx=4+1+3x1=7
Jussi Holopainen 1+4x1=5 +xxx=5+1+0=6
Jouni Rautakoura 1+0=1 +1+0=2+1+0=3+1+2x1=6
Pekka Ruotsi 1+1+2=4 +1+0=5+xxx=5+xxx=5
Matti Hämäläinen xxx+1+1=2+1+1=4+1+0=5
C-J Forsblom 1+2+1=4+xxx=4+xxx=4+xxx=4
Jyrki Nikitin xxx+1+1=2+xxx=2+1+1=4
Jari Teittinen xxx+xxx+xxx+1+3x1=4
Kari Thomenius 1+2x1=3 +xxx=3+xxx=3
Petri Pohjola xxx+xxx0+1+2x1=3+xxx=3
Heimo Hämäläinen xxx+1+2x1=3+xxx=3+xxx=3
Tuomas Muurimäki 1+1=2 +xxx=2+xxx=2
Ville Pihlastie xxx+1+1=2+xxx=2+xxx=2
Nikke Hyvärinen xxx+1+1=2+xxx=2+xxx=2
Esa Tahvanainen 1+1=2 +xxx=2+xxx=2+xx=2
Lasse Kankare xxx+1+1=2+xxx=2+xxx=2+xxx=2
Ari Myllylä 1+0=1 +1+0=2+xxx=2+xxx=2
Pekka Kaipainen xxx+xxx+xxx+1+1=2
Simo Aittoniemi xxx+1+0=1+1+0=2+xxx=2
Petri Mikkonen xxx+1+0=1+1+0=2+xxx=2
Jori Hätinen 1+0=1 +xxx=1+xxx=1+xxx=1
Pekka Nyman 1+0=1+xxx=1+xxx=1+xxx=1
Valtteri Meronen xxx+xxx+1+0=1+xxx=1
Mika Poikolainen xx+xxx+xxx+1+0=1
Elisa Holtari xxx+xxx+xxx+1+0=1
Kari Heinonen xxx+xxx+xxx+1+0=1
Viimeksi muokannut Kabilaattori, 12:15 26.02.2016. Yhteensä muokattu 4 kertaa.

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 09:23 26.02.2016

Perjantaina 26.2.2016 klo 18.00 Kaisa
Normi kisat. Pelaame uusilla palloilla.

Osallistumismaks. 12€/pelaaja (6€ /pelaaja jaetaan palkintoina).
(PVK.n Avain-/harjoittelukortin omaavilla 50% alennus)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Kilpailupäällikkö: Jarmo Tainio p. 050 5534895
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä

JOS PELIPAREJA 12 PELAAJA TAI YLI
KAIKKIEN ON PELATTAVA MYÖS PYRAMIDI PÖYDÄLLÄ. (Pyrimme siihen että vain yksi peli/ilta/pelaaja pyris-pöydällä)
Kolmannesta kierroksesta loppuunasti yhdestä häviöstä poikki. (Kaikki pääsee ajoissa himaan)

TERVETULOA!

Osallistui 14 pelaajaa
Voittaja Kim Laine toinen Jarmo Tainio

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 21:25 28.02.2016

Keskiviikko 2.3.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Maaliskuun Puffeli rg 4/4

Jos Kokeilu jatkuu. PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
(Helmikuu) RG kärki= Markku Koponen (Jos "Maken" voittaa saa 3p. )
(Helmikuu)RG kakkonen on Pedi Langenskiöld (Jos ´"Pedin" voittaa saa 2p)

Jos joku tai ei ketään yllämainituista ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta

Tammikuun 2016 pelaaja: MARKKU KOPONEN
Helmikuu 2016 pelaaja: MARKKU KOPONEN

sokee
Viestit: 967
Liittynyt: 19:43 08.05.2008

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja sokee » 07:36 29.02.2016

jeesaaks, jos Pete tulis maanantaina.. (jos oon kasassa vkl/saikun jälkeen..)?! so. VIIKON-kilpailuun.. :wink:
saako hypätä pelkällä saftilla,
vetää masseen touching-balliin pitämällä farkkuvyöstä tukea?!
vakuuttaa..

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 00:41 03.03.2016

Keskiviikon 2.3 viikkokisaan osallistui ennätysmäärä 29 pelaajaa
pelasimme 30 min/5 rank. peliajalla. kotona 01.30
Lisätilaa kaivattaisiin.

Voittaja Petri Pohjola toinen Kim Laine

Maaliskuun puffeli rg1/5 Tilanne
Tatu Tainio 1+4X1+3=8
Petri Pohjola 1+6X1=7
Mauno Nuutinen 1+3x1+2=6
Kim Laine 1+4X1=5
Nikke Hyvärinen 1+4X1=5
Markku Koponen 1+ 3X1=4
Joonas Lounamaa 1+3X1=4
Jukkis Hjelt 1+2x1=3
Tero Päivinen 1+2x1=3
Juha Mällinen 1+2X1=3
Pauli Rantanen 1+2X1=3
Jouni Rautakoura 1+2x1=3
Mika Poikolainen 1+2=3
Jori Hätinen 1+2X1=3
Harri Korkiakoski 1+1=2
Jyrki Nikitin 1+1=2
Kari Thomenius 1+1=2
Pekka Kaipainen 1+1=2
Jarmo Tainio 1+1=2
Kari Heinonen 1+1=2
Jouni Ritari 1+1=2
Pedi Lange 1+0=1
Kari Puuska 1+0=1
Pekka Ruotsi 1+0=1
Matti Hämäläinen 1+0=1
Simo Aittoniemi 1+0=1
Mikko Kaustinen 1+0=1
Mikke Nordberg 1+0=1
Pietari Lehto 1+0=1

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 13:10 04.03.2016

Perjantaina 4.3.2016 klo 18.00 Vapaamuotoiset viikkokisat (Kaisa,pyris)
ilm. paikanpäällä.

Osallistumismaks. 6€ (jää kerhoile).
klubin avain-/harjoittelukortin omistajille ilmainen

Pelaajat saavat päättää pelaavatko kaisa-kilpailut vai yksittäisiä pelejä/paripelejä
Pelimaksun saavat osallistujat päättää paikanpäällä (Suositus 6-10€)
Itse en osallistu jos paikalla on Pyris divarin B-lohkon pelaajia.

Kilpailupäällikköinä: Jarmo Tainio p. 050 553 4895
Klubitilan puhelin. 045 275 2355

Näihin kisoihin osallistui 6 pelaajaa
voittaja Joonas Lounamaa toinen Kim Laine

Pöytämäärät : Kaisa-pöytiä 3 kpl 1 pyramidipöytä (Pyrispöytä vain pyris-divari peleille)


TERVETULOA


Alla olevat henkilöt huom! Pelaaaan tänään näitä pelejä jos teille sopii. Pelaan ainoastaan pyramidipöydällä
PELIT 3 VOITTOON. Pelimuoto Amerikanka.

Pyramidi Divisioona
Pelaajat Lohko B
Jarmo Tainio
Jyrki Nikitin
Waltteri Meronen
Oleksiy Zhukov
Ismo Koso


PVK.n jäsenille tiedoksi!
Pyramidi- Divisioonan osallistumismaksu 35€ (Jäseniltä 25€) pitää maksaa ennen ensimmäistä peliä.
Maksun suoritus:
Laita raha/lappu (Jossa pelaajan nimi/pyrisdivari). Minigrip pussiin ja pudota JESSE HÄMÄLAISEN keltaiseen lokerikkoon oven
ylälaidasta.

Laitan Divari-kansion ,josta löytyy tyhjiä pelikaavakkeita. Pelin jälkeen täytetty kaavake takaisin kansioon. olisi hyvä merkitä nimien lisäksi.myös pelipäivä kaavakkeeseen.
Jarkka.

Jarmo Tainio 2-- Valtteri Meronen 3

Kabilaattori
Viestit: 2797
Liittynyt: 11:14 13.07.2009

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja Kabilaattori » 18:09 06.03.2016

Keskiviikko 8.3.2016 klo 18.00 Viikkokilpailut Kaisa
( perinteisesti esimmäiset peliparit arvotaan kun 10 pelaajaa paikanpäällä)

Osallistumismaks. 12€ (5€ /pelaaja jaetaan palkintoina.1€ kk rg kassaan)
(PVK.n kk-maksua maksavilla 50% alennus osallisitumismaksusta)

Palkinnot 2:lle parhaalle (70 ja 30% jakopotista)

Maaliskuun Puffeli rg 2/5

Jos Kokeilu jatkuu. PUFFELI RG KÄRKEÄ VASTAAN PELATUSTA VOITETUSTA PELISTÄ SAA 2 lisäpistettä (1+2=3) JA RG KAKKOSESTA 1 lisäpisteen (1+1=2) MUISTA NORMAALIT 1piste/voitto ja tietysti osallistumispiste kaikille kilp osallistujille.
(Maaliskuu) RG kärki= Tatu Tainio (Jos "Tatun" voittaa saa 3p. )
(Maaliskuu)RG kakkonen on Petri Pohjola (Jos ´"Peten" voittaa saa 2p)

Jos joku tai ei ketään yllämainituista ole paikalla ei lisäpisteitä hänen/heidän osaltaan tällä kierroksella jaeta

Maaliskuun puffeli kärki (1/5)
Tatu Tainio 1+4X1+3=8
Petri Pohjola 1+6X1=7
Mauno Nuutinen 1+3x1+2=6
Kim Laine 1+4X1=5
Nikke Hyvärinen 1+4X1=5
Markku Koponen 1+ 3X1=4
Joonas Lounamaa 1+3X1=4

poikkis
Viestit: 91
Liittynyt: 20:58 07.01.2014

Re: Puh.veli-klubi (PVK) 2016

ViestiKirjoittaja poikkis » 12:26 09.03.2016

Itä vantaalla 8.3. 2016 on tiistai !!! :lol:


Palaa sivulle “Kaisa”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: peevee, Tube, vippipojat ja 33 vierailijaa